Všeobecné obchodní podmínky

Gabriela Hradecká

Kurzypecenichleba.cz

Cílem video kurzu Domácí pečení z kvásku nebo on-line školy pečení je ukázat základy domácího pečení kváskového chleba tak, jak je sama praktikuji a používám.  Online kurz byl vytvořen na základě mých zkušeností a dovedností dle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Obchodní podmínky

Pro prodej online kurzů (video kurzů) Domácí pečení z kvásku na webové adrese: http://kurzypecenichleba.cz/online-kurzy/

Provozovatel webu je:

Gabriela Hradecká

Podmyče 82, Podmyče, 67106

IČO: 03546527

 

  1. Obecná ustanovení

 

1.1 Poskytovatelem video kurzu je provozovatel tohoto webu – Gabriela Hradecká, zapsána v živnostenském rejstříku pod IČ: 03546527, dále jen  „Poskytovatel“.

 

1.2 „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele.

 

  1. Předmět služby

 

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k videolekcím (dále jen „online kurz“)

2.2 Videa poskytována v rámci online kurzu jsou dostupná pouze ve formě videolekcí - dat ze serveru http://kurzypecenichleba.cz/online-kurzy .  Pro sledování online kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. Online kurz není dostupný na médiích typu DVD, ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější offline sledování

 

  1. Rozsah služby

 

3.1 Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému online kurzu.

3.2 Přístup není časově nijak omezen. Pouze u on-line školy pečení je přístup omezen na 60 dní.

 

  1. Práva a povinnosti Uživatele

 

4.1 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu bez časového omezení. On-line škola pečení má možnost využít videa a dokumenty 60 dní po ukončení  on-line kurzu.

 

4.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením online kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Za testovací video se považuje video-upoutávka na kurzy na stránce http://kurzypecenichleba.cz/.  Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a vyjadřuje tak souhlas se stejnou kvalitou přehrávání pro celý kurz.

 

4.3 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v oddíle Ochrana autorských práv.

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

5.1 Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu po obdržení platby za kurz na svůj účet.

 

5.2 Poskytovatel má právo okamžitě ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu v případě porušení Ochrany autorských práv.

 

5.3 Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. To však jen do chvíle, než mu Uživatel tento souhlas formou e-mailové zprávy odebere.

 

5.4 V případě nedostupnosti kurzu je Poskytovatel povinen zajistit nápravu v nejkratším možném čase.

 

  1. Ochrana autorských práv

 

6.1 Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále. Elektronicky, audiovizuálně, zvukově ani přepisem.

 

6.2 Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného s tím, že přístup a přehrávání online kurzu nejsou anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k online kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

 

6.3 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiná úložiště dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

 

6.5 Uživatel se zavazuje nešířit internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

 

6.6 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

 

  1. Odstoupení od smlouvy

 

7.1 Není-li kupující s online kurzem spokojen, může na to poskytovatele upozornit a požadovat vrácení své platby.

7.2 Reklamaci lze provést do 14 dnů od zakoupení online kurzu prostřednictvím e-mailu.

 

  1. Reklamace

 

8.1 Reklamaci kupující provede zasláním e-mailové zprávy na adresu poskytovatele (chlebansan@seznam.cz).

8.2 E-mailová zpráva musí obsahovat číslo objednávky. Na základě toho bude kupujícímu vrácena uhrazená částka zpět na účet.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

9.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje do odvolání.

 

9.2 Uživatel rozumí tomu, že všechny příklady uvedené v kurzu slouží k pečení domácího kváskového pečiva.

 

9.3 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. 8.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

 

9.4 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 30. 3. 2017